Apel Dziekana do Studentów Wydziału Ekonomicznego w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Drodzy Studenci

Pandemia COVID-19 spowodowała, że już od ponad roku zajęcia dydaktyczne nie mogą być realizowane w normalnym trybie. Praktycznie ustały inne formy aktywności i życia studenckiego.

Korzystając z okazji wyrażam uznanie i podziękowania wszystkim nauczycielom akademickim oraz studentom Wydziału za sprawny i efektywny udział w nauczaniu zdalnym.

W obecnej sytuacji jedyną skuteczną drogą powrotu do normalności i pełni życia gospodarczego oraz społecznego, w tym życia akademickiego, jest nasz powszechny udział w szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie szczepień studentów, informuję, że czynione są starania o przeprowadzenie szczepienia studentów na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na stronie głównej UPP była dla studentów dostępna ankieta w tej sprawie. Możliwość powstania punktu szczepień na terenie UPP nie została jeszcze przesądzona. Będziemy informować o takiej możliwości. Proszę śledzić komunikaty na stronie Uczelni i Wydziału oraz w mediach społecznościowych.

Ja jednak już teraz apeluję do wszystkich studentów Wydziału o przystąpienie do akcji szczepień. Proszę, wykorzystajcie coraz szerszą ofertę i zapisujcie się na szczepienia. Wykorzystajcie wszystkie dostępne możliwości. Badania naukowe jednoznacznie wskazują na groźbę, że koronawirus SARS-CoV-2 będzie się dalej rozprzestrzeniał i wywoływał chorobę COVID-19, jeśli nie zaszczepi się cała lub chociaż zdecydowanie przeważająca większość populacji. Dzięki powszechnym szczepieniom udało się praktycznie wyeliminować tak groźne choroby jak gruźlica, polio, ospa, różyczka, wirusowe zapalenie wątroby typu B czy odra. To samo może dotyczyć choroby COVID-19.

Całkiem realny staje się scenariusz, w którym możliwe będzie pełne zaszczepienie nas wszystkich przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Dlatego tak ważne jest odpowiedzialne zachowanie całej społeczności Wydziału - zaszczepienie zarówno wykładowców jak i studentów ułatwi nam bezpieczny powrót na Uczelnię w październiku 2021 roku.

Drodzy Studenci, jestem przekonany, że dzięki powszechnym szczepieniom, rozpoczynając nowy rok akademicki, będziemy mogli czuć się bezpiecznie – każdy z Was bo jest zaszczepiony, Twoje Koleżanki i Koledzy oraz Pracownicy Uniwersytetu, bo Ty jesteś zaszczepiony! Dotyczy to również Twoich Najbliższych – szczepienie jest sprawą zdrowia i bezpieczeństwa Twojego, ale również innych. Proszę wykażmy się wszyscy dbałością o swoje  zdrowie oraz troską o zdrowie innych.

Wyrażam nadzieję, że wraz z odpornością przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 nabytą dzięki szczepieniom zapełnicie Państwo sale wykładowe i ćwiczeniowe, że pełne będą znów akademiki, że powróci Wasz aktywny udział w życiu naukowym, kulturalnym i sportowym oraz pełny udział w życiu akademickim i społecznym.

Życzę Państwu – wszystkim Studentom Wydziału dużo zdrowia, wytrwałości i sukcesów w nauczaniu zdalnym, powodzenia w sesji egzaminacyjnej a Dyplomantom udanych egzaminów dyplomowych.

 

Dziekan WE

(-) Prof. dr hab. Walenty Poczta