30. czerwca - termin składania prac dyplomowych!

Szanowni Państwo,
Drodzy Dyplomanci.
Przypominamy, że każdy Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w dziekanacie do 30. czerwca.
Informujemy jednocześnie, że dziekanat jest dla Państwa otwarty w normalnych godzinach.
Jeszcze raz prosimy o zapoznanie się z Instrukcją nr 8 Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego z dnia 1 czerwca2020 roku dotyczącą procedury dyplomowania na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którą można znaleźć tutaj:
https://wes.up.poznan.pl/pl/covid-19/komunikaty_studenci