Cezary Kozera - blog

Informacja dla osób kończących studia - wpis do suplementu

Szanowni Studenci/Absolwenci Wydziału Ekonomicznego

Informujemy i przypominamy, że istnieje możliwość wpisania w suplemencie do dyplomu osiągnięć studenta. Udokumentowane wnioski prosimy składać w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego do 13.07.2021.

Przedstawiamy poniżej wykaz przykładowych osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu:

Osiągnięcia studenta

KOMUNIKAT DZIEKANA z dnia 20 maja 2021 roku

W SPRAWIE DOKOŃCZENIA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH,SESJI EGZAMINACYJNEJ ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/21

W nawiązaniu do Komunikatu Dziekana z dnia 9.03.2021 r. i Instrukcji nr 10 Dziekana WE z dnia 26 stycznia 2021 r., informuję, iż na Wydziale Ekonomicznym do końca semestru letniego roku akademickiego 2020/21 nie przewiduje się zmian w organizacji procesu dydaktycznego.

Apel Dziekana do Studentów Wydziału Ekonomicznego w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Drodzy Studenci

Pandemia COVID-19 spowodowała, że już od ponad roku zajęcia dydaktyczne nie mogą być realizowane w normalnym trybie. Praktycznie ustały inne formy aktywności i życia studenckiego.

Korzystając z okazji wyrażam uznanie i podziękowania wszystkim nauczycielom akademickim oraz studentom Wydziału za sprawny i efektywny udział w nauczaniu zdalnym.

Pozytywna ocena dla kierunku EKONOMIA

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Uchwałą 171/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

z dnia 11 marca 2021 roku, w sprawie oceny programowej na kierunku Ekonomia prowadzonym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,

na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,

kierunek Ekonomia otrzymał ocenę POZYTYWNĄ.

WIRTUALNY DZIEŃ WSPÓŁPRACY NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 26 MARCA 2021, godz. 12.00

Informujemy, że 26 MARCA 2021 r, o godz. 12.00 odbędzie się

WITRTUALNY DZIEŃ WSPÓŁPRACY NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Podczas tego wydarzenia zaprezentujemy Wydział oraz kierunki studiów prowadzone na Wydziale.

Przybliżymy również specyfikę studiowania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

KOMUNIKAT W SPRAWIE zajęć dla pierwszego roku studiów I stopnia

Uwaga Studenci pierwszego roku studiów I stopnia na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość!

Władze Wydziału Ekonomicznego, informują, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

wszystkie zajęcia w semestrze letnim będą prowadzone WYŁĄCZNIE z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomicznym w semestrze letnim 2020/21

W związku z kierowanymi zapytaniami, informujemy, że kształcenie na WE w semestrze letnim odbywać się będzie:

1/ W sposób hybrydowy dla 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunkach Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość. Część zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) pierwszego roku w okresie od 7 kwietnia do 2 czerwca 2021 r. (o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna) odbędzie się stacjonarnie - w siedzibie Uczelni. Przed 7 kwietnia br. zajęcia w 2 semestrze będą realizowane zdalnie.

Dziekan Wydziału Ekonomicznego, prof. dr hab. Walenty Poczta powołany przez Prezydenta RP do Rady ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 16 grudnia 2020 r. Prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. W skład Rady, którą tworzą eksperci i praktycy z różnych dziedzin związanych ze wsią i rolnictwem, został powołany Dziekan Wydziału Ekonomicznego, Prof. dr hab. Walenty Poczta.

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA: KIERUNKI EKONOMIA ORAZ FINANASE I RACHUNKOWŚĆ

KOMUNIKAT DZIEKANA

DO STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA: KIERUNKI EKONOMIA ORAZ FINANASE I RACHUNKOWŚĆ

 

Od dnia 17 października 2020 roku w całej Polsce wprowadza się zaostrzone zasady bezpieczeństwa w walce z epidemią koronawirusa. Nowe ograniczenia w tzw. czerwonej strefie, w której znalazł się Poznań, przewidują m.in. przejście na nauczanie zdalne na uczelniach wyższych (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

 

UWAGA 2 rok studiów niestacjonarnych I stopnia: kierunki Ekonomia oraz FiR

KOMUNIKAT DZIEKANA

dotyczący zajęć dla 2. roku studiów niestacjonarnych I stopnia: kierunki Ekonomia oraz FiR

 

PRZEJŚCIE NA NAUCZANIE ZDALNE OD 17.10.2020

 

Od soboty, 17 października 2020 roku w całej Polsce wprowadza się zaostrzone zasady bezpieczeństwa w walce z epidemią koronawirusa. Nowe ograniczenia w tzw. czerwonej strefie, w której znalazł się Poznań, przewidują m.in. przejście na nauczanie zdalne na uczelniach wyższych (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I rok stacjonarne - Spotkanie organizacyjne z Władzami Wydziału

Szanowni Państwo,

Studenci I roku kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, studia STACJONARNE

Przypominamy, że 13. października odbędą się spotkania organizacyjne z Władzami Wydziału
w sali wykładowej Biocentrum, przy ulicy Dojazd 11 w Poznaniu.

Na godzinę 13.00 zapraszamy wszystkich, których nazwiska zaczynają się na litery A – M,

    Osoby, których nazwiska zaczynają się na literę A-J wejście A (proszę siadać w tej części sali)

EKONOMIA I rok stacjonarne - Spotkanie organizacyjne z Władzami Wydziału

Szanowni Państwo,

Studenci I roku kierunku EKONOMIA, studia STACJONARNE

Przypominamy, że 12. października odbędą się spotkania organizacyjne z Władzami Wydziału
w sali wykładowej Biocentrum, przy ulicy Dojazd 11 w Poznaniu.

Na godzinę 13.00 zapraszamy wszystkich, których nazwiska zaczynają się na litery A – Ł,

    Osoby, których nazwiska zaczynają się na literę A-G wejście A (proszę siadać w tej części sali)

Strony

Subskrybuj RSS - Cezary Kozera - blog