Blogi

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I rok stacjonarne - Spotkanie organizacyjne z Władzami Wydziału

Szanowni Państwo,

Studenci I roku kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, studia STACJONARNE

Przypominamy, że 13. października odbędą się spotkania organizacyjne z Władzami Wydziału
w sali wykładowej Biocentrum, przy ulicy Dojazd 11 w Poznaniu.

Na godzinę 13.00 zapraszamy wszystkich, których nazwiska zaczynają się na litery A – M,

    Osoby, których nazwiska zaczynają się na literę A-J wejście A (proszę siadać w tej części sali)

EKONOMIA I rok stacjonarne - Spotkanie organizacyjne z Władzami Wydziału

Szanowni Państwo,

Studenci I roku kierunku EKONOMIA, studia STACJONARNE

Przypominamy, że 12. października odbędą się spotkania organizacyjne z Władzami Wydziału
w sali wykładowej Biocentrum, przy ulicy Dojazd 11 w Poznaniu.

Na godzinę 13.00 zapraszamy wszystkich, których nazwiska zaczynają się na litery A – Ł,

    Osoby, których nazwiska zaczynają się na literę A-G wejście A (proszę siadać w tej części sali)

E-LEARNING

Attention students starting their studies at the Faculty of Economics!
If you haven't found it yet, we remind you that:
RULES OF LOGGING TO EDUCATION PLATFORMS can be found here:

List Dziekana w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym

Uwaga!

Studenci 3 semestru studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)

Szanowni Państwo,

Studenci Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Rozpoczyna się nowy rok akademicki 2020/2021. Organizacja zajęć dydaktycznych, z uwagi na sytuację epidemiczną, będzie odbiegać od zwyczajowo przyjętych zasad. W związku z tym wymagać będzie od nas wszystkich – zarówno wykładowców, jak i studentów – szczególnego zaangażowania i wytrwałości.

II tura rekrutacji na kierunki z wolnymi miejcami

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego UPP informuje,

że Wydział prowadzi II  turę rekrutacji  na kierunki  z  wolnymi  miejscami.

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów odbywa się na kierunki:

1/ Ekonomia – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (w dniach 7.09 - 4.10. 2020 r.)

2/ Finanse i rachunkowość – studia niestacjonarne I stopnia (w dniach 7.09 - 4.10. 2020 r.)

3/ Ekonomia – studia stacjonarne II stopnia (w dniach 7 – 20.09. 2020 r.)

Dyżury komisji rekrutacyjnej we wrześniu

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydziału Ekonomicznego UPP

informuje, iż dyżury członków Komisji we wrześniu 2020 r.

wyznaczono w sali 162 Collegium Maximum (I piętro)

w dniach:

  • 14.09.2020 w godz. 11.00-13.00
  • 22.09.2020 w godz. 11.00-13.00

Adres mailowy do Komisji: rekwes@up.poznan.pl

 

Numery telefonów:

 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WE:   507 926 248

Uwaga - REKRUTACJA

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA

WAŻNE INFORMACJE

 

W dniu 20 sierpnia 2020 roku zostały upublicznione listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunki studiów Finanse i rachunkowość (FiR) oraz Ekonomia.

Prosimy o sprawdzenie swojego statusu na indywidualnym koncie rekrutacyjnym.

 

Project “Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles” (UniClaD)

 

Project “Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles(UniClaD)

Program Erasmus +, project KA2 n° 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Start of the project: 15/01/2020

End of the project: 14/01/2023.

Agrobiznes w obliczu epidemii koronawirusa - debata

Prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak wraz z Studenckim Kołem Naukowym Ekonomistów Agrobiznesu UPP i SKN Gospodarki Żywnościowej UEP przygotował w dniu 29 kwietnia 2020 roku debatę on-line studentów i doktorantów nt.: Agrobiznes w obliczu epidemii koronawirusa. Była to pierwsza w historii Koła i Uniwersytetu studencka debata on-line!

Strony

Subskrybuj RSS - blogi