POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

Postępowania habilitacyjne

Joanna Wiśniewska-Paluszak

Magdalena Kozera-Kowalska

Roma Ryś-Jurek

Małgorzata Kołodziejczak

Emilia Grzegorzewska

Agnieszka Baer-Nawrocka

Benedykt Pepliński

Anna Klepacka

Agnieszka Piechocka-Kałużna

Anna Krakowiak-Bal

Wojciech Sroka

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Recenzja - prof. dr hab.
 6. Recenzja - prof. dr hab.
 7. Recenzja - prof. dr hab.
 8. Recenzja - prof. dr hab.
 9. Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Bogna Janik

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Recenzja - prof. dr hab.
 6. Recenzja - prof. dr hab.
 7. Recenzja - prof. dr hab.
 8. Recenzja - prof. dr hab.
 9. Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse