POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

Postępowania habilitacyjne

Joanna Wiśniewska-Paluszak

Magdalena Kozera-Kowalska

Roma Ryś-Jurek

Małgorzata Kołodziejczak

Emilia Grzegorzewska

Agnieszka Baer-Nawrocka

Benedykt Pepliński

Anna Klepacka

Agnieszka Piechocka-Kałużna

Anna Krakowiak-Bal

Wojciech Sroka

Bogna Janik

Dorota Czerwińska-Kayzer

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Recenzja -
 6. Recenzja -
 7. Recenzja -
 8. Recenzja -
 9. Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Renata Grochowska

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Recenzja -
 6. Recenzja -
 7. Recenzja -
 8. Recenzja -
 9. Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse