POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

Postępowania habilitacyjne

Dr Joanna Wiśniewska-Paluszak

Dr Magdalena Kozera-Kowalska

Dr Roma Ryś-Jurek

Dr Małgorzata Kołodziejczak

Dr Emilia Grzegorzewska

Dr Agnieszka Baer-Nawrocka

Dr Benedykt Pepliński

Dr Anna Klepacka

Dr Agnieszka Piechocka-Kałużna